Stacjonarne wielokanałowe czytniki RFID UHF pracujące z jedną, bądź większą ilością anten RFID. Dostępne są czytniki 2, 4, 8 i 12 kanałowe. Czytniki wielokanałowe stosowane są jako bramka RFID do śledzenia przemieszczania się osób i przedmiotów (np. pacjenci w szpitalu, majątek w firmie) lub w logistyce do śledzenia palet, przesyłek, kontenerów w łańcuchu dostaw. Dobieramy odpowiednie anteny RFID + okablowanie. Popularne modele PWSK i Motorola/Zebra.