Zarządzasz dużym zakładem pracy i masz problem z czasochłonnym wystawianiem przepustek, kontrolą dostępu osób i wjazdu pojazdów na jego teren?

Na bramie robią się zatory, ludzie tracą czas, a firma wizerunek?

Zastanawiasz się, ile ruchu nie jest rejestrowane?

Kto odpowiada za degradację stanu infrastruktury drogowej, szlabanów i wagi?

Kogo obciążyć kosztami utrzymania dróg wewnętrznych?

Rotacja pracowników sprawia problemy z odzyskaniem wydanych papierowych przepustek i umożliwia poruszanie się po zakładzie byłych pracowników?

Nowoczesna portiernia – Sprawne wystawianie przepustek osobowych

Wizerunek wielu firm bardzo cierpi z powodu zatorów na portierni. Ręczne wystawianie przepustek jest bardzo czasochłonne i wręcz irytujące dla gości.

System obsługujący portiernię i kontrolę ruchu osobowego i samochodowego likwiduje ten problem i równocześnie odciąża portierów od żmudnej pracy.

Program do wystawiania przepustek rejestruje ich kilka rodzajów:

  1. Przepustki stałe osobowe.
  2. Przepustki jednorazowe.
  3. Przepustki płatne i bezpłatne.

Każda przepustka opatrzona jest datą, numerem kolejnym, imieniem i nazwiskiem, numerem dokumentu tożsamości, celem wizyty, marką i numerem rejestracyjnym pojazdu, statusem służbowy/prywatny oraz datą i godziną wjazdu.

Do każdej wpisanej do system przepustki wydawana jest plastikowa karta identyfikacyjna RFID. Otwiera ona wejście dla osób lub szlaban wjazdowy dla pojazdów.

Przepustki tymczasowe są wystawiane dla firm podwykonawczych, kurierów, poczty i innych gości.

Oprogramowanie znacznie skraca czas przygotowania szczegółowych zestawień, które mówią ile przepustek zostało wystawionych, jakiego rodzaju i na kogo.

Przepustki zarejestrowane w systemie mogą mieć okres ważności nawet kilka lat. W przypadku zakończenia pracy, automatycznie tracą ważność, nawet jeżeli pracownik jej nie zwróci na portiernię.

Ewidencja i kontrola wjazdu pojazdów na teren zakładu pracy

Pracownik wyposażony w taką przepustkę tylko podjeżdża do szlabanu na bramie i umieszczony tam czytnik od razu ją wykrywa. Otwiera szlaban, równocześnie rejestrując godzinę wjazdu.

Podczas wyjazdu, pracownik ochrony kontroluje zatrzymany pojazd, odbiera od kierowcy dokumentację rozładunkową, kartę dostępu i otwierając za jej pomocą szlaban rejestruje godzinę wyjazdu. Automatycznie aktualizowana jest książka ewidencji wjazdu/wyjazdu pojazdów.

program do wystawiania przepustek. Kontrola wjazdu pojazdów na teren zakładu.

Poziom bezpieczeństwa może być jeszcze bardziej podniesiony instalując dodatkowe czytniki kart RFID w punktach odwiedzanych przez gości. Potwierdzi to wizytę i jej długość.

Przepustki stałe dodatkowych pasażerów pojazdu, mogą być odczytywane bez konieczność wysiadania za pomocą czytnika mobilnego obsługiwanego przez ochronę.

Przepustki i Portiernia - Zarządzanie wjazdem pojazdów na terenie zakładów przemysłowych

Pojazdom uprzywilejowanym, jak policja, ambulans, CBA, ochrona otwiera szlaban z pilota.

Więcej o kontroli wjazdu na teren zakładu za pomocą szlabanów parkingowych przeczytasz tutaj: system parkingowy RFID.

Rozliczenie kosztów eksploatacji dróg wewnętrznych, placów i parkingów

Szczegółowe raporty pozwalają na kontrolę, zarządzanie i rozliczanie ruchu pojazdu na terenie zakładu pracy.

  • Zestawienie dla każdej z firm korzystającej z dróg i placów wewnętrznych, kto i kiedy przeszedł lub przejechał przez bramę we wskazanym zakresie czasu.
  • Ilość wjazdów pojazdów w rozbiciu na kategorie samochodu, markę – np. ile pojazdów danego typu w zadanym okresie.
  • Historia wejść i wyjść dla konkretnej osoby lub pojazdu do wglądu przez policję
  • Ilość osób i pojazdów zarejestrowanych w danym momencie przez system wg firm.
  • Raport pokazujący ilość wjazdów samochodów w rozbicie na przepustki bezpłatne i płatne.
  • Elektroniczna książka ewidencji wjazdu/wyjazdu pojazdów

Zgodnie z przepisami przepustki tymczasowe muszą być przetrzymywane przez 5 lat, więc wszystkie dane są archiwizowane.

Zarządzanie ruchem pojazdów – Kontroluj wjazd, zarządzaj i zyskaj czas i bezpieczeństwo

Nowoczesny system przepustek wdrażają firmy, którym zależy na poprawie wizerunku, zwiększeniu przepustowości na bramie, poprawie kontroli pracowników i bezpieczeństwa zakładu, oraz dokładnego rozliczenia kosztów eksploatacji dróg wewnętrznych.

Jeżeli tego nie zrobią, to pozostają przy żmudnie wypisywanych przepustkach ręcznych, kolejkach na bramie zirytowanych gości i braku analizy podstawowych faktów niezbędnych do zarządzania przez kadrę kierowniczą.

Opisz nam swój aktualny proces kontroli wejścia i wjazdu na bramie. Nasi doradcy podczas konsultacji telefonicznej wskażą możliwe rozwiązania.

“Zastosowanie technologii RFID bardzo przyspieszyło obsługę pracowników, wyeliminowało wystawianie i drukowanie dokumentów papierowych”.

– Prezes Zarządu Marian Worobiec, Park Przemysłowy Blachownia

Pin It on Pinterest

Share This
ebook pomiar czasu w sporcie

Zarejestruj się i pobierz:

demo Programu Zawody

filmik "Jak ustawić anteny"

Poradnik "Elektroniczny Pomiar Czasu"

Darmowe dla osób zarejestrowanych.

Pamiętaj, nigdy nie udostępnimy
Twojego adresu email.
W każdej chwili możesz się wypisać.


Podaj swój główny adres email:

Dziękujemy! Pomyślnie dodano adres e-mail do listy!