Zastosowania RFID – przykłady wykorzystania rozwiązań technologii radiowej

RFID to forma komunikacji bezprzewodowej, która wykorzystuje fale radiowe do śledzenia i identyfikacji obiektów. Zastosowania RFID są naprawdę liczne. Przy jej użyciu można oznaczyć przedmioty praktycznie każdego rodzaju.
Przykłady zastosowań RFID w praktyce, pracy i życiu codziennym

RFID jako wszechstronna technologia z powodzeniem może być wykorzystywana w zarządzaniu łańcuchem dostaw, ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych, mierzeniu czasu w zawodach sportowych i wielu innych branżach. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia użytkownika.

Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych zastosowań RFID, rozwiązań zarówno w codziennym życiu, jak i biznesie.

Jakie zastosowania RFID ułatwiają życie i pracę?
10 najczęstszych zastosowań RFID

Odczyt tagów RFID za pomocą kolektora
1

Zastosowanie RFID w handlu detalicznym

Jako pierwszy przykład zastosowania RFID można wskazać handel detaliczny. Najbardziej znane wykorzystanie to oczywiście bramki antykradzieżowe, które sygnalizują wynoszenie nieopłaconego towaru ze sklepu.

Za pomocą systemów RFID kontroluje się również obrót towarowy oraz zapasy najbardziej wartościowych produktów. RFID pomaga też w przeprowadzaniu szybkiej i bezbłędnej codziennej inwentaryzacji, weryfikującej stan towarów i wykrywającej ewentualne braki wynikające z kradzieży.

RFID automatyzuje również sam proces sprzedaży. Decathlon jest pierwszą siecią w Polsce, w której wszystkie towary są znakowane za pomocą chipów RFID, co znacznie przyspieszyło zakupy, skróciło kolejki do kas, a co najważniejsze – zwiększyło obrót i zyski tych sklepów. 

Zobacz też inne treści związane z RFID: RFID w handlu | RFID w magazynie
2

Dystrybucja

RFID jest równie ważne w branży dystrybucyjnej, gdzie rentowność ściśle wiąże się z dokładnością i szybkością przeprowadzania inwentaryzacji.

Technologia RFID pozwala pracownikom uzyskać  informacje potrzebne do zarządzania setkami tysięcy przedmiotów dziennie, co przekłada się na znaczną poprawę obrotów zapasami i efektywność procesów magazynowych. Zastosowanie RFID w dystrybucji pozwala przyspieszyć te procesy nawet o 40%.

Praktycznym przykładem zastosowania RFID jest ewidencja ruchów magazynowych z wydaniem towaru do transportu, gdzie za pomocą bramek RFID skanuje się otagowane towary lub całe palety z towarem.

3

Rozwiązania RFID na produkcji

W przypadku produkcji największe znaczenie ma automatyzacja i dokładność procesów wytwórczych. RFID zapewnia precyzyjne śledzenie procesu produkcyjnego na każdym etapie:
zliczaniu wyrobów,
sterowaniu produkcją i procesami,
rejestrowaniu parametrów procesów.

Automatyzacja produkcji pozwala m.in. wychwycić spowolnienie pracy, znaleźć potrzebne półprodukty czy sprzęt, które zmieniły swoją lokalizację. Korzyściami z zastosowania RFID jest stały nadzór nad etapami produkcji i poprawa jakości produktów; znacznie polepsza się również czas od otrzymania elementów, ich montażu do finalnej wysyłki produktu końcowego.

4

Instytucje rządowe

W instytucjach rządowych (państwowych, czy lokalnych) technologia RFID jest stosowana w łańcuchu dostaw w celu lokalizacji aktywów, a także w zarządzaniu kryzysowym (np. podczas katastrofach w celu szybszego namierzania ofiar).

RFID pomaga też utrzymać infrastrukturę miasta i sprzęt będący w jego posiadaniu w odpowiednim stanie technicznym, dzięki informacjom o konserwacjach i naprawach. Wszystko to z kolei ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo obywateli oraz lepsze zarządzanie posiadanymi aktywami.

Innym przykładem zastosowania RFID w państwowych instytucjach jest obieg dokumentów – technologia pomaga prowadzić ewidencję dokumentów i akt, a także daje możliwość nadania upoważnienia do pobierania i wypożyczenia danego dokumentu tylko konkretnym osobom (kontrola dostępu).

5

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią i gazem to kolejny przykład na praktycznego zastosowania systemów RFID. Pozwalają one między innymi:
zapobiegać przestojom w dostawach usług,
automatyzują i kontrolują materiały na lądzie i morzu,
śledzą stan techniczny sprzętu oraz informują o wymaganych naprawach, czy zagrożeniach,
a przede wszystkim śledzą przemieszczanie się oznakowanych obiektów z wykorzystaniem bramek RFID lub czytników mobilnych.

Wszystko to w zgodzie normami środowiska.

6

Opieka zdrowotna

Kolejnym przykładem stosowania RFID jest opieka zdrowotna, jak szpitale czy przychodnie, gdzie wymagany jest stały nadzór nad lokalizacją urządzeń medycznych czy dostaw medycznych, a nawet dokumentów czy pacjentów. Za pomocą znaczników i bramek RFID monitoruje i ewidencjuje się sprzęt, śledzi lokalizację pacjentów, błyskawicznie odnajduje się wymagany sprzęt, a to z kolei wpływa znacząco na wydajność, bezpieczeństwo i jakość oferowanej opieki.

7

Rozwiązania RFID w transporcie i lotnictwie

W transporcie i w lotnictwie wymagany jest nadzór nad przewożonym towarem i bagażami. Każda strata bagażu odbija się na lojalności klientów oraz kosztach (w grę wchodzi wypłata sporego zadośćuczynienia na wypadek zgubienia towaru czy bagażu). Linie lotnicze stosują oznaczanie tagami RFID w celu lepszej identyfikacji bagaży i upewnianiu się, że zostały one dostarczone w odpowiednie miejsce. W transporcie natomiast, rozwiązania RFID pozwalają śledzić dokładnie cały łańcuch dostaw, co zapewnia jego przejrzystość, a także daje gwarancję, że z przewożonym ładunkiem nic się nie dzieje.

8

Zarządzanie aktywami - majątkiem firmy

Wspomnieliśmy na samym początku o szybkiej inwentaryzacji. RFID gwarantuje sprawne zarządzanie aktywami takimi jak środki trwałe, wyposażenie, materiały, sprzęt, narzędzia czy inne aktywa przedsiębiorstwa. Znacznie mniej czasu poświęca się na śledzenie i zarządzanie – widoczność środków, ich lokalizacji i stanu, jest znacznie zwiększona, tym samym zwiększa się produktywność pracowników, którzy tylko korzystają na automatyzacji inwentaryzacji.

9

Zastosowanie RFID w IT

W przypadku sprzętu IT, który ma zasadnicze znaczenie niemal dla każdej branży, rozwiązania RFID pozwalają zlokalizować każde aktywa: serwery, dyski twarde, komputery, laptopy itd. Wszystko to za sprawą znaczników RFID, którymi znakuje się sprzęt i dokładnie go ewidencjonuje.

W biznesie liczy się szybki dostęp do informacji, a sprzęt IT jest narzędziem pracy, dlatego tak ważne jest jego stałe ewidencjonowanie, śledzenie i konserwacja.

Ponadto RFID z powodzeniem wykorzystuje się do zabezpieczenia poufnych danych poprzez nadanie odpowiednich uprawnień i kontrolę dostępu za pomocą kart RFID), co wpływa na lepszą ochronę przedsiębiorstwa i jego klientów.

10

Śledzenie przesyłek

Ostatnim zastosowanie RFID to śledzenie przesyłek. Poprzez stały nadzór nad przesyłkami, uzyskuje się informacje o losie przesyłek, rejestruje się wydania z centrali lub magazynu, potwierdza u odbiorcy otrzymanie przesyłki, a także można sprawdzić, czy przesyłka została przetransportowana prawidłowo. Śledzenie ma duże znaczenie w przypadku farmaceutyków oraz żywności – w przypadku tych pierwszych monitoring zapobiega ich fałszowaniu, w przypadku tych drugich – sprawdza, czy zostały przetransportowane w odpowiedniej temperaturze. To wszystko wpływa na znaczne zmniejszenie strat spowodowanych zepsuciem produktów, a także zwiększa bezpieczeństwo odbiorców końcowych.

System radiowej identyfikacji, jakim jest RFID, to gwarancja skuteczności w zarządzaniu procesami, majątkiem i aktywami. Uzyskiwanie niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym z minimalnym nakładem pracy ze strony człowieka sprawia, że technologia ta z powodzeniem może być wykorzystywana w każdej dziedzinie, w codziennych procesach – od inwentaryzacji, transportu, logistyki do inteligentnego zarządzania aktywami. Technologia jest uniwersalna, zatem znajdzie zastosowanie w niemal każdej branży i wiele biznesów skrzętnie już z tego korzysta.

Chciałbyś zastosować RFID w swojej firmie?

Pobierz darmowego e-booka lub skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj także:

Darmowy ebook - czy RFID jest dla Ciebie? RFID Polska

Sprawdź czy system RFID
jest dla Ciebie!

  • Zobacz na czym polega system RFID.
  • Poznaj praktyczne przykłady wykorzystania RFID.


Zaznacz, jeżeli zgadzasz się z polityką prywatności, możliwością usunięcia swoich danych i chcesz otrzymywać materiały szkoleniowe i informacyjne w postaci PDF, wideo i maili.