Zobrazowanie zastosowania etykiety RFID na produktach

Zastosowania RFID – przykłady wykorzystania rozwiązań technologii radiowej

RFID to forma komunikacji bezprzewodowej, która wykorzystuje fale radiowe do śledzenia i identyfikacji obiektów.

Zastosowania RFID są bardzo liczne. Przy jej użyciu można oznaczyć przedmioty każdego rodzaju.

RFID jako wszechstronna technologia z powodzeniem może być wykorzystywana w zarządzaniu łańcuchem dostaw, ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych, mierzeniu czasu w zawodach sportowych i wielu innych branżach. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia użytkownika.

Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych zastosowań RFID, rozwiązań zarówno w codziennym życiu, jak i biznesie.

Jakie zastosowania RFID ułatwiłyby Twoją pracę lub życie codzienne?

Chainway C3000 kolektor danych RFID UHF z uchwytem GUN

1. Rozwiązania RFID w handlu detalicznym

Jako pierwsze przykłady zastosowania RFID można wskazać handel detaliczny, gdzie wymagane są informacje o aktualnych stanach magazynowych oraz nadzór nad towarem. To właśnie za pomocą systemów RFID ma się stały dostęp do bieżących informacji i kontroluje się obrót towarowy oraz zapasy. Przykładowo, kiedy klienci nie mogą znaleźć poszukiwanego produktu na półce sklepowej, wystarczy sprawdzić w systemie, czy towar znajduje się na magazynie i potem automatycznie go przesunąć na stan sklepu, by był gotowy do sprzedaży. Ponadto za pomocą RFID szybko i skutecznie przeprowadza się codzienną inwentaryzację, która sprawdza stan towaru i wskazuje ewentualne braki w wyniku kradzieży.

W Polsce zastosowanie RFID w handlu detalicznym nie jest jeszcze popularne, ale przypadki zagranicznych sklepów pokazują, że w momencie wykorzystania systemów RFID, obsługa sklepu pracowała znacznie efektywniej, na sklepie był utrzymywany porządek, towar był stale uzupełniany, a i klientom poświęcone było więcej uwagi, co wszystko w efekcie przełożyło się na wzrost sprzedaży aż o 14%.

Czytaj więcej: RFID w handluRFID w magazynie.

Zastosowanie RFID w handlu

2. Dystrybucja

Nie inaczej jest w branży dystrybucyjnej, gdzie rentowność jest ściśle powiązana z dokładnością i szybkością przeprowadzania inwentaryzacji. Technologia RFID pozwala pracownikom uzyskać potrzebne informacje do zarządzania tysiącami lub setkami tysięcy przedmiotów dziennie, a to przekłada się na znaczną poprawę obrotów zapasami i efektywność procesów magazynowych – zastosowanie RFID w dystrybucji pozwala przyspieszyć te procesy nawet o 40%. Praktycznym przykładem zastosowania RFID jest ewidencja ruchów magazynowych z wydaniem towaru do transportu, gdzie za pomocą bramek RFID skanuje się otagowane towary lub całe palety z towarem.

Czytaj więcej:  Bramka RFID, Zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych.

3. Rozwiązania RFID na produkcji

W przypadku produkcji największe znaczenie ma automatyzacja i dokładność procesów wytwórczych. RFID zapewnia precyzyjne śledzenie procesu produkcyjnego na każdym etapie: przy zliczaniu wyrobów, sterowaniu produkcją i procesami, rejestrowaniu parametrów procesów. Automatyzacja produkcji pozwala m.in. wychwycić spowolnienie pracy, znaleźć potrzebne półprodukty czy sprzęt, które zmieniły swoją lokalizację. Korzyściami z zastosowania RFID jest stały nadzór nad etapami produkcji i poprawa jakości produktów; znacznie polepsza się również czas od otrzymania elementów, ich montażu do finalnej wysyłki produktu końcowego.

Czytaj więcej: Kontrola dostępu do maszyn i narzędzi za pomocą RFID,    RFID na produkcji. Jakie zastosowania i technologia?

4. Instytucje rządowe

W sprawach rządowych, czy to państwowych, czy lokalnych, technologia RFID jest stosowana w łańcuchu dostaw w celu lokalizacji aktywów, a także w katastrofach w celu lepszego namierzania ofiar (zarządzanie kryzysowe). RFID pomaga również utrzymać infrastrukturę miasta i sprzęt będący w jego posiadaniu w odpowiednim stanie technicznym poprzez informacje o wymaganej konserwacji czy naprawie. Wszystko to z kolei ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo obywateli oraz lepsze zarządzanie posiadanymi środkami obywatelskimi. Innym przykładem zastosowania RFID w państwowych instytucjach jest obieg dokumentów – technologia pomaga prowadzić ewidencję dokumentów i akt, a także daje możliwość nadania upoważnienia do pobierania i wypożyczenia danego dokumentu tylko konkretnym osobom (kontrola dostępu).

5. Zarządzanie energią

Zarządzanie energią i gazem to kolejny przykład na praktyczne zastosowanie systemów RFID, które pozwalają zapobiec często katastrofalnym przestojom w dostawie usług. RFID automatycznie i precyzyjnie kontroluje materiały na lądzie i morzu; śledzi stan techniczny sprzętu i informuje o wymaganych naprawach czy zagrożeniach, a przede wszystkim śledzi przemieszczanie się oznakowanych obiektów za pomocą bramek RFID lub czytników mobilnych. Wszystko to w zgodzie normami środowiska.

6. Opieka zdrowotna

Kolejnym przykładem stosowania RFID jest opieka zdrowotna, jak szpitale czy przychodnie, gdzie wymagany jest stały nadzór nad lokalizacją urządzeń medycznych czy dostaw medycznych, a nawet dokumentów czy pacjentów. Za pomocą znaczników i bramek RFID monitoruje i ewidencjuje się sprzęt, śledzi lokalizację pacjentów, błyskawicznie odnajduje się wymagany sprzęt, a to z kolei wpływa znacząco na wydajność, bezpieczeństwo i jakość oferowanej opieki.

7. Rozwiązania RFID w transporcie i lotnictwie

W transporcie i w lotnictwie wymagany jest nadzór nad przewożonym towarem i bagażami. Każda strata bagażu odbija się na lojalności klientów oraz kosztach (w grę wchodzi wypłata sporego zadośćuczynienia na wypadek zgubienia towaru czy bagażu). Linie lotnicze stosują oznaczanie tagami RFID w celu lepszej identyfikacji bagaży i upewnianiu się, że zostały one dostarczone w odpowiednie miejsce. W transporcie natomiast, rozwiązania RFID pozwalają śledzić dokładnie cały łańcuch dostaw, co zapewnia jego przejrzystość, a także daje gwarancję, że z przewożonym ładunkiem nic się nie dzieje.

Czytaj więcej: RFID w logistyce i łańcuchu dostaw.

zastowanie rfid

8. Zarządzanie aktywami – majątkiem firmy

Wspomnieliśmy na samym początku o szybkiej inwentaryzacji. RFID gwarantuje sprawne zarządzanie aktywami takimi jak środki trwałe, wyposażenie, materiały, sprzęt, narzędzia czy inne aktywa przedsiębiorstwa. Znacznie mniej czasu poświęca się na śledzenie i zarządzanie – widoczność środków, ich lokalizacji i stanu, jest znacznie zwiększona, tym samym zwiększa się produktywność pracowników, którzy tylko korzystają na automatyzacji inwentaryzacji.

Czytaj więcej: Ewidencja środków trwałych i wyposażenia za pomocą chipów RFID.

9. Zastosowania RFID w IT

W przypadku sprzętu IT, który ma zasadnicze znaczenie niemal dla każdej branży, rozwiązania RFID pozwalają zlokalizować każde aktywa, jak serwery, dyski twarde, komputery, laptopy itd. Wszystko to za sprawą znaczników RFID, którymi znakuje się sprzęt i dokładnie go ewidencjonuje. W biznesie liczy się szybki dostęp do informacji, a sprzęt IT jest narzędziem pracy, dlatego tak ważne jest jego stałe ewidencjonowanie, śledzenie i konserwacja. Ponadto RFID z powodzeniem wykorzystuje się do zabezpieczenia poufnych danych poprzez nadanie odpowiednich uprawnień i kontrolę dostępu za pomocą kart RFID), co wpływa na lepszą ochronę przedsiębiorstwa i jego klientów.

Czytaj więcej: Ewidencja sprzętu i inwentaryzacja RFID.

10. Śledzenie przesyłek

Ostatnim zastosowanie RFID to śledzenie przesyłek. Poprzez stały nadzór nad przesyłkami, uzyskuje się informacje o losie przesyłek, rejestruje się wydania z centrali lub magazynu, potwierdza u odbiorcy otrzymanie przesyłki, a także można sprawdzić, czy przesyłka została przetransportowana prawidłowo. Śledzenie ma duże znaczenie w przypadku farmaceutyków oraz żywności – w przypadku tych pierwszych monitoring zapobiega ich fałszowaniu, w przypadku tych drugich – sprawdza, czy zostały przetransportowane w odpowiedniej temperaturze. To wszystko wpływa na znaczne zmniejszenie strat spowodowanych zepsuciem produktów, a także zwiększa bezpieczeństwo odbiorców końcowych.

System radiowej identyfikacji, jakim jest RFID, to gwarancja skuteczności w zarządzaniu procesami, majątkiem i aktywami. Uzyskiwanie niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym z minimalnym nakładem pracy ze strony człowieka sprawia, że technologia ta z powodzeniem może być wykorzystywana w każdej dziedzinie, w codziennych procesach – od inwentaryzacji, transportu, logistyki do inteligentnego zarządzania aktywami. Technologia jest uniwersalna, zatem znajdzie zastosowanie w niemal każdej branży i wiele biznesów skrzętnie już z tego korzysta.

Zobacz pozostałe wpisy. Znajdź wiedzę i inspirację.

RFID w szpitalu - znakowanie sprzętu medycznego

RFID w szpitalu i służbie zdrowia

Technologia RFID umożliwia bezkontaktową identyfikację obiektów  aparatury medycznej i pacjentów. Coraz częściej zyskuje na znaczeniu w organizacji działalności placówek służby zdrowia. Z powodzeniem wspiera szpitale, kliniki, czy domy opieki, gdzie pomaga efektywniej kontrolować zasoby i zarządzać majątkiem, pracą lekarzy, a także leczeniem pacjentów.

ZOBACZ WPIS