Zarządzanie pracą form i matryc dzięki RFID

Praca z matrycami lub formami bez odpowiedniej kontroli jakości prowadzi do ich zniszczenia lub wyprodukowania kosztownych braków. Bardzo ważny jest ścisły monitoring ilości godzin przepracowanych przez to specjalistyczne narzędzie i liczby wykonanych wyrobów.

W jaki sposób monitorować pracę pras i matryc na linii produkcyjnej?

Formy do wtryskarek i odlewów oraz matryce do pracy na prasach hydraulicznych, to często bardzo skomplikowanie i drogie urządzenia, które muszą pracować w ściśle zadanych warunkach i wyprodukować ściśle określoną liczbę wyrobów.
Każdy wytworzony przez nie detal musi być ewidencjonowany, aby nie przekroczyć zadanej liczby, co może wywołać spadek dokładności, zniszczenie narzędzia lub materiału i powstanie braków.

Poznaj wszystkie moduły systemu RFID Navigator

W wielu firmach monitorowanie odbywa się ręcznie. Operatorzy pras lub wtryskarek spisują numery identyfikacyjne zakładanych na maszynę narzędzi. Oprócz tego, że jest to nieefektywne, łatwo popełnić pomyłki.

Dzięki zastosowaniu znaczników radiowych RFID osadzanych bezpośrednio w formie lub matrycy każde narzędzie jest trwale i jednoznacznie oznakowane. Do znakowania form stosujemy specjalistyczne, odporne na wysokie temperatury i wibracje chipy RFID.

Odczyt za pomocą czyników RFID (zamontowanych na stałe w punktach kontrolnych lub za pomocą czytników mobilnych) jest zautomatyzowany i pozbawiony przekłamań.
Program do ewidencji form. Znakowanie form i matryc RFID.

Jakie wyniki uzyskasz wdrażając system do ewidencji matryc i form?

Oznakowane trwale narzędzia łatwo zidentyfikujesz na każym etapie produkcji: magazyn, pole odładcze przy maszynie, praca, regeneracja, przegląd, złomowanie.
Zmniejszenie kosztów produkcji przez optymalne wykorzystanie form i matryc, zarządzanie ich trwałością oraz okresową konserwacją.
Ograniczenie ryzyka zniszczenia narzędzi z powodu nieprawidłowej eksploatacji.
Skrócenie czasu potrzebnego do zarządzania narzędziami specjalnymi dzięki automatyzacji i cyfryzacji tego procesu.
Dokładna wiedza o możliwościach produkcyjnych firmy dzięki szczegółowemu raportowaniu przez system ilości nadających się do produkcji w danej chwili narzędzi oraz statusie w jakim się znajdują.
Łatwa i szybka lokalizacja narzędzi w magazynie i na hali produkcyjnej.

Monitoring form i matryc to równoczesna kontrola jakości produkcji

Monitorując formy i matryce, masz pewność, że dokładnie znasz szczegóły każdego etapu produkcji. Poznasz tak zwane “wąskie gardła”, które pogarszają jakość procesu.

Od teraz dokładnie będziesz wiedział, czy forma jest przygotowana do pracy na odlewni i czy już ją rozpoczęła, kiedy korzystanie z niej się zakończyło oraz ile odlewów zostało wykonanych. Czy narzędzie wykorzystywane jest w odpowiednich warunkach i w określonym czasie.

Przeglądy techniczne i regeneracje zostaną szczegółowo zarejestrowane w centralnej bazie danych systemu RFID Navigator i łatwo dostępne do wglądu, z możliwością wydrukowania raportów.

Poznaj system Navigator RFID

Ciesz się nieograniczonym sposobem na śledzenie form i matryc w Twojej firmie. Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej.

Darmowy ebook

Jak zarządzać procesami firmy z RFID?

Pobierz bezpłatnego e-booka

Jak prawidłowo zarządzać procesami firmy dzięki RFID?