Poznaj nowy system RFID Navigator, stworzony dla firm, które chcą odczuć natychmiastową korzyść z wdrożenia RFID.  ZOBACZ WIĘCEJ

RFID na produkcji. Jakie zastosowania i technologia?

Jak korzystając z RFID zwiększysz wydajność i obniżysz koszty produkcji? Każda firma chce produkować szybciej, taniej i lepiej.  W jaki sposób technologia RFID na produkcji pozwoli Tobie zrealizować te dążenia? W jaki sposób możesz wykorzystać RFID do automatyzacji Twojej pracy i rozwoju firmy?
RFID w produkcji - hala produkcyjna z tagami i czytnikami RFID

Wykorzystywane do tej pory w tym celu kody kreskowe nie zawsze się sprawdzały:

 • Warunki w procesie produkcji takie jak zapylenie, mgła olejowa, wióry metalowe zakłócają pracę czytników optycznych
 • Malowanie i lakierowanie sprawiają, że kod kreskowy staje się nieprzydatny
 • Kody kreskowe są podatne na uszkodzenia w ciężkich warunkach przemysłowych
 • Odczyt wielu produktów jednocześnie niełatwo poddaje się automatyzacji

Technologia RFID w sposób automatyczny i zbliżeniowy programuje i odczytuje informację w specjalnych chipach (nośnikach danych, etykietach RFID) przymocowanych do produktów lub ich opakowań.

RFID w przemyśle doskonale sprawdza się w motoryzacji, znakowanie produkcji mebli, odzieży, obuwia, wyrobów przemysłowych, sprzętu medycznego, sportowego i wielu innych.

Jakie odniesiesz korzyści z wdrożenia RFID w produkcji?

 • Pozbycie się błędów i braków – dzięki 100% dokładnej identyfikacja towarów i wyrobów
 • Terminowa realizacja zleceń – rejestracja i śledzenie przebiegu produkcji na każdym etapie realizacji zamówień
 • Zmniejszenie czasu operacji i zwiększenie efektywności produkcji – dzięki rejestracji i późniejszej optymalizacji czasów
 • Kontrola produkcji – monitorowanie produkcji i całego łańcucha dostaw
 • Usprawnienie logistyki, wspomaganie magazynowania i spedycji
 • Dokładność – zamontowane chipy RFID umożliwiają identyfikację wyrobów z dokładnością do pojedynczego detalu
 • Bezpieczeństwo – zabezpieczenie wyrobów przed możliwością podrobienia (branding)

Traceability, czyli bieżące śledzenie produkcji

Traceability, to automatyczna identyfikacja wyrobów ma każdym etapie produkcji.

Zwiększa kontrolę nad procesami, zmniejsza nakłady pracy i koszty.

Zastosowanie traceability w produkcji umożliwi:

 • ewidencję i zapis historii czasu operacji i parametrów procesów
 • zapamiętanie rodzaju użytego materiału lub surowca
 • zidentyfikowanie wszystkich partii wadliwych i zbadanie warunków ich wytworzenia

Zebrane podczas monitorowania produkcji dane są przesyłane do oprogramowania MES, ERP, SAP przedsiębiorstwa w celu raportowania kierownictwu i technologom.

Gwarantuje to bezpośredni podgląd statusu zamówienia z dokładnością do każdej sztuki, etapu lub procesu produkcyjnego.

System Rejestracji Produkcji RFID umożliwia automatyczne śledzenie procesu produkcyjnego. Zlicza surowce, rejestruje półfabrykaty oraz wyroby.

Zakłada, że palety lub pojemniki oznaczone są znacznikami RFID z zaprogramowanym numerem identyfikacyjnym.

Przykładowy znacznik RFID użyty do znakowania palet lub kontenerów podczas produkcji.

znacznik RFID UHF do znakowania palet, pojemników lub kontenerów w produkcji

W kluczowych dla przebiegu produkcji miejscach czytniki RFID odczytują ją i rejestrują w bazie danych SQL.

Dzięki temu dokładnie wiadomo, gdzie znajduje się dany detal.

Na podstawie odczytów mogą być także podejmowane konkretne i specyficzne działania sterujące procesami produkcyjnymi.

Fabryka Audi na tej samej linii produkuje kilka modeli samochodów. Każdy wyposażony w chip RFID steruje jaki proces ma być w danym momencie uruchomiony.  Daje to ogromne oszczędności w przemyśle Automotive.

Zastosowanie Rejestracji Produkcji RFID zapewni:

 • analizowanie przebiegu produkcji i jej optymalizację
 • śledzenie postępów realizacji zleceń i zamówień klientów
 • wiedzę o ilości wyprodukowanych detali na liniach produkcyjnych
 • śledzenie położenia palet lub pojemników
 • rejestrację i optymalizację czasu poszczególnych operacji
 • zapamiętanie identyfikatora pracownika i rozliczenie czasu wykonania pracy

Śledzenie cyklu życia wyrobu od produkcji do klienta

Identyfikacja surowców, półfabrykatów i wyrobów lub przenoszących ich palet i pojemników oznaczonych znacznikami RFID umożliwia rejestrowanie wszystkich związanych z nimi zdarzeń od momentu wydania ich z magazynu, aż po przyszłą obsługę serwisu i reklamacji klienta.

Przykładowy cykl życia produktu:

 • Pobranie surowca z magazynu i oznakowanie chipem RFID
 • Obróbka materiału i montaż
 • Lakierowanie
 • Pakowanie
 • Magazynowanie
 • Kompletacja i spedycja
 • Sprzedaż
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u użytkownika końcowego

W przypadku wykrycia nieprawidłowej pracy, defektu lub innego problemu oprogramowanie umożliwia prześledzenie przebiegu całego procesu od początku do końca w celu wykrycia błędów wytworzenia.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u klienta ma zapewniony dostęp do informacji takich jak data produkcji, numer zamówienia, numer serii, a także całej historii serwisu i przeprowadzonych napraw.

Znakowanie wyrobów przemysłowych, np. okien, mebli, obuwia,

palet, kontenerów, za pomocą etykiety RFID niosącej informacje o wytworzeniu i terminie gwarancji.

Znakowanie pojemnika asortymentu tagiem rfid uhf

Składniki systemu RFID do monitorowania i śledzenia produkcji

Wybierając rozwiązanie musisz uwzględnić szereg warunków pracy.

Dlatego nasi doradcy przeanalizują założenia i cele Twojego projektu.

Opisz szczegółowo, punkt po punkcie wszystkie etapy i istotne czynniki w celu dobrania z wielu dostępnych komponentów, tych najbardziej optymalnych.

Na typowy system ewidencji produkcji składają się następujące komponenty RFID:

 • Znaczników RFID UHF – tagów, chipów, etykiet samoprzylepnych, nośników danych – do znakowania surowca
 • Czytników RFID do programowania informacji
 • Bramek lub czynników RFID – rejestrujących na poszczególnych etapach produkcji pojawianie się produktów
 • Bram RFID rejestrujących ruch wózków widłowych, palet lub pojemników pomiędzy stanowiskami pracy, wydziałami
 • Mobilnych kolektorów danych – terminali magazynowych służących do identyfikacji produktów w dowolnym miejscu zakładu i poza nim, np. u klienta w serwisie

Inwestycja w automatyczne śledzenie towarów nie jest duża i szybko się zwróci, więc warto ją rozważyć.

W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko wystąpienia błędów, których nikt nie chce i związane z tym późniejsze wysokie wydatki obsługi klienta i gwarancji.

System śledzenia produkcji umożliwi zwiększenia dokładności produkcji i uniknięcia kosztownych pomyłek bez konieczności zatrudniania dodatkowego personelu.

Zbierane dane umożliwią ciągłą optymalizację procesu i zajęcie pozycji przed konkurencją.

Czytnik RFID UHF dalekiego zasięgu do programowania i odczytu chipów zbliżeniowych. Posiada wejścia na 4 anteny RFID.

znakowanie i śledzenie produkcji za pomocą Czytnika RFID UHF . logistyka wewnątrzzakładowa, traceability

Technologia RFID w automatyzacji łańcucha dostaw – logistyka wewnątrz i zewnątrzzakładowa

Śledzenie aktualnego położenia przedmiotów zaoszczędzi dużo czasu na ich lokalizowanie oraz zabezpieczy dostawy „na czas” – „just in time”.

Znaczniki RFID mogą być uzupełnione o zadrukowane etykiety logistyczne GS1 opisujące asortyment oraz jego przeznaczenie.

Odczytywane za pomocą umieszczonych na wózkach widłowych lub w bramach czytnikach RFID, a informacja zapamiętana.

RFID jest idealnym sposobem ewidencji i inwentaryzacji jednostek logistycznych (znakowanie palet, towarów, kontenerów i innych).

Rejestracja przepływu wyrobów i palet za pomocą czytników RFID.

śledzenie produkcji za pomocą czytnika RFID mobilnego

Czytaj więcej:  RFID w logistyce i łańcuchu dostaw – Zalety najnowszych trendów.

Zaopatrzenie i przepływ materiału

System Kanban wywodzi się z Japonii i w wolnym tłumaczeniu oznacza kartkę papieru. Pozwala między innymi:

 • eliminować opóźnienia w dostarczaniu materiałów
 • eliminować za duże zapasy
 • eliminować kolejki po półprodukt lub produkt
 • eliminować bezczynność pracowników

Zastosowanie RFID w systemie Kanban zapewni ciągłości dostaw.

Zabezpieczy proces produkcyjny przed brakami, pomyłkami i przestojami. Z  tego powodu, jego wdrożenie jest szalenie opłacalne do przedsiębiorstwa.

Karty oznakowane etykietami RFID dostarczają na bieżąco informacje o ilości zużytego i potrzebnego materiału do produkcji.

Karta kanban w produkcji wzór. RFID

Zarządzanie narzędziami wnosi niespodziewanie duże oszczędności

Kosztowne i specjalistyczne narzędzia zużywają się podczas pracy i stanową znaczny udział w kosztach produkcji.

Wdrożenie system do nadzoru nad narzędziami przynosi od razu korzyści:

Ograniczy koszty eksploatacji – wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, zwiększa poszanowanie, przedłuża żywotność i obniża liczbę napraw.

Wyeliminuje braki na produkcji – śledzenie stanu narzędzia i kalibracji zapewniają dokładność i powtarzalność produkcji

Zwiększy bezpieczeństwo i wyeliminuje wypadki – kontrola legalizacji narzędzi i dopuszczeni do eksploatacji np. zawiesi linowych wpływa na bezpieczeństwo pracy

Poprawi terminowość realizacji zleceń – ewidencja narzędzi i możliwość szybkiej ich lokalizacji w momencie zapotrzebowania oszczędza czas pracowników i ma duży wpływ na terminowość realizacji zleceń

Trwałe oznakowanie Twoich narzędzi za pomocą chipów RFID sprawi, że będziesz mógł indywidualnie śledzić położenie oraz stan każdego z nich:

 • matryce i formy – ilość cykli wykorzystania, położenie
 • przyrządy pomiarowe – kontrola terminów legalizacji, kalibracji
 • elektronarzędzia – przeglądy, lokalizacja

Identyfikacja narzędzi ułatwi gospodarkę narzędziową i zwiększy produktywność.

Już nikt nie straci czasu na poszukiwania potrzebnego w danej chwili narzędzia lub przyrządu.

Okresowe badania i przeglądy narzędzi i przyrządów pomiarowych staną się prostsze i bardziej dokładne.

Narzędzia ręczne oznakowane chipami RFID umożliwiają błyskawiczne wydawanie pracownikom. Eliminują kolejki, przestoje. Likwidują zaginięcia.Znakowanie narzędzi tagami RFID

Szybka i dokładna ewidencja narzędzi za pomocą kolektora danych RFID UHF i Programu Narzędziownia.

ewidencja narzędzi za pomocą RFID i czytnika mobilnego

Przeczytaj więcej jak działa ten system i ogranicz straty:  Zabezpieczenie i ewidencja narzędzi dzięki RFID.

Przykładowe zastosowanie RFID w przemyśle motoryzacyjnym

Kupując samochód możemy wybrać spośród setek dostępnych opcji. Dla producenta oznacza to, że musi wytworzyć wiele wersji tego samego produktu na tej samej linii produkcyjnej.

Aby spełnić takie wymaganie, każdy z pojazdów należy osobno oznaczyć i śledzić na każdym etapie produkcji od spawania karoserii, poprzez lakiernie, aż do montażu wyposażenia.

Fabryka Volvo zastosowała takie rozwiązanie przy monitorowaniu i sterowaniu produkcji dwóch milionów samochodów.

Wcześniej Volvo używało trzy metody identyfikacji i śledzenia pojazdów:

 • kody kreskowy podczas montażu
 • tagi aktywne RFID na etapie lakierni
 • duże etykiety z kodem kreskowym podczas montażu finalnego.

Zawyżało to niepotrzebnie koszty i nie było 100% wiarygodne.

Chipy RFID Corona dostarczyła firma Confidex.

Zostały one specjalnie dostosowane do różnorodnych warunków całego procesu produkcji.

Szczególnie wymagający jest proces lakierowania, gdzie karoseria jest w całości zanurzana w kąpieli elektrolitycznej.

Na nią przychodzi kilka warstw farby i następuje suszenie w wysokich temperaturach.

Wszystkie te procesy znaczniki RFID muszą nie tylko przetrwać, ale zachować 100% pewność odczytu.

Po zakończeniu produkcji nie są one odzyskiwane, ale zostawiane zamontowane w pojeździe i służą do identyfikacji konkretnego egzemplarza w przyszłości.

Oznakowania chipem RFID karoseria samochodu podczas procesu produkcyjnego.

Oznakowania chipem RFID karoseria samochodu podczas procesu produkcyjnego

Jak ograniczyć straty w zarządzaniu pojemnikami zwrotnymi?

Firmy ponoszą duże straty nie posiadając pewnego systemu ewidencji pojemników zwrotnych zabezpieczających wyroby przemysłowe podczas transportu.

Opakowaniami zwrotnymi mogą być kontenery, skrzyniopalety, pojemniki KLT, butle stalowe do gazów technicznych, kontenery IBC, skrzynie GLT, kosze siatkowe, racki, wieszaki stalowe i inne.

Klienci branży motoryzacyjnej zgłaszają straty 1-5% opakowań rocznie. Taką ilość muszą dokupywać, aby móc kontynuować produkcje i wysyłkę swoich wyrobów.

Dopiero inwentaryzacja na koniec roku wykazuje faktyczne ubytki oraz kwotę za jaką trzeba przeznaczyć do uzupełnienie braków.

Pomimo posiadania tysięcy pojemników zwrotnych, wytwórcy są zmuszani wysyłać towar w kartonach zastępczych, przysparzając dodatkowe koszty.

A wystarczy, że każde opakowanie ma przytwierdzony identyfikator RFID.

System do ewidencji opakowań zwrotnych rejestruje za pomocą czytnika mobilnego lub zamontowanej w przejściu bramki kontrolnej RFID wszystkie wydania i zwroty wraz z datą i kodem kontrahenta.

Dzięki temu można prześledzić przepływ, obrót, okres przebywania u danego kontrahenta oraz termin powrotu do firmy.

Przykładowe znaczniki RFID UHF do znakowania pojemników zwrotnych i kontenerów.

znakowanie środków trwałych i wyposażenia - znaczniki, tagi, etykiety rfid

Jeżeli uważasz, że w Twojej firmie nie ma szczelnego sposobu ewidencji, gdzie wyjeżdżają opakowania zwrotne i czy są na czas zwracane skontaktuj się z naszym doradcą. Wytłumaczy on jak działa taki system i co zrobić, aby sprawdził się w Twojej branży.

Przeczytaj więcej na ten temat:  Znakowanie i ewidencja opakowań zwrotnych i kontenerów dzięki RFID.

Podsumowanie korzyści zastosowania RFID w produkcji

Inteligentne znaczniki RFID już wkrótce zaczną prowadzić materiały przez linie produkcyjne, poprzez cały łańcuch dostaw aż do klienta końcowego.

Obecnie obserwujemy ten rozwój, gwałtownie obejmujący procesy wytwarzania i logistyki.

Inteligentna fabryka znajduje niezliczone zastosowania RFID spełniając koncepcję „Przemysł 4.0”.

Dzięki systemowi RFID zwiększysz wydajność, skrócisz czas wytworzenia i ograniczysz liczba strat wywołanych kosztownymi brakami.

Jeżeli chcesz w swojej firmie wykorzystać te nowe technologie, obniżyć koszty i zoptymalizować przebieg produkcji, to teraz jest najlepszy ku temu czas.

Wykorzystaj go i wyprzedź swoją konkurencję, albo daj się wyprzedzić innym.

Przeczytaj także:

Darmowy ebook

Czy system RFID jest dla Ciebie? Pobierz za darmo

Zobacz także

Kategorie

 • Zarządzanie majątkiem
 • Systemy RFID
 • Inwentaryzacja
 • Zarządzanie magazynem
Darmowy ebook - czy RFID jest dla Ciebie? RFID Polska

Sprawdź czy system RFID
jest dla Ciebie!

 • Zobacz na czym polega system RFID.
 • Poznaj praktyczne przykłady wykorzystania RFID.


Zaznacz, jeżeli zgadzasz się z polityką prywatności, możliwością usunięcia swoich danych i chcesz otrzymywać materiały szkoleniowe i informacyjne w postaci PDF, wideo i maili.