Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

RFID w branży motoryzacyjnej

Technologia RFID w automotive nie jest już innowacyjnym rozwiązaniem, a staje się standardem branży motoryzacyjnej. Dużą rolę odgrywają w tym procesie wytyczne opracowane przez największe koncerny.

Standardy RFID w motoryzacji

Wiodący producenci samochodów wraz z Niemieckim Stowarzyszeniem Przemysłu Motoryzacyjnego opracowali wskazania dotyczące identyfikacji pojazdów i komponentów z wykorzystaniem technologii RFID. Normy i zasady zapisano w dokumencie VDA 5500, który można pobrać ze strony vda.de.

Zgodnie z tymi regulacjami, każdy producent branży automotive, który chce działać według najlepszych praktyk, powinien wdrożyć kompleksowy system RFID, umożliwiający znakowanie i identyfikację wyrobów za pomocą technologii radiowej.

Co więcej, niektórzy producenci, na przykład Mercedes-Benz, wprowadzili już wymóg dla swoich dostawców, aby wszystkie dostarczane przez nich palety i pojemniki z częściami były oznakowane odpowiednimi etykietami RFID dla automotive. Zastosowanie specjalnych tagów na szeroką skalę wdrażają także kolejni producenci samochodów.

Dlaczego branża automotive wykorzystuje RFID?

Silne rekomendacje wdrażania systemów RFID w branży motoryzacyjnej wynikają z korzyści, które dzięki niej można osiągnąć.
Możliwość dokładnej identyfikacji dowolnego komponentu na każdym etapie cyklu produkcyjnego, a także po opuszczeniu fabryki.
Łatwe znakowanie komponentów i wyrobów etykietami RFID dla automotive.
Szybsze i dokładniejsze wykrywanie wadliwych elementów, umożliwiające wycofanie z obiegu pojedynczej wadliwej sztuki, a nie całych partii produkcyjnych.
Dokładne monitorowanie lokalizacji oznaczonych komponentów i wyrobów gotowych (całych samochodów).
Eliminacja pomyłek związanych z dostarczaniem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w nieodpowiednie miejsca procesu logistycznego.
Dokładny monitoring procesów logistycznych, wysyłek, stanów magazynowych, przepływów komponentów, samochodów oraz kontrola opakowań zwrotnych.
Skrócenie cyklu produkcyjnego dzięki szybszemu i dokładniejszemu przepływowi informacji o znakowanych elementach.

Technologia RFID wykorzystywana na różnych etapach produkcji przyspiesza identyfikację wyrobów, zwiększa dokładność i pomaga efektywniej zarządzać obiegiem informacji. Dzięki temu produkowane samochody szybciej zjeżdżają z taśmy, trafiają wcześniej do klienta końcowego, są również ściślej kontrolowane i odznaczają się wyższą jakością.

RFID w automotive - wytyczne VDA 5500. Co zawierają regulacje VDA?

Dokument opracowany przez największych światowych graczy branży automotive:
definiuje parametry i fizyczne cechy tagów RFID przyjętych do stosowania w branży,
określa zasady użytkowania i implementacji tagów dla automotive,
standaryzuje strukturę danych zapisywanych w tagach RFID,
a także standaryzuje obieg informacji.
Pełną treść dokumentu VDA 5500 znajdziesz na tej stronie vda.de/vda-5500
Zgodnie z wytycznymi VDA 5500 systemy RFID dla producentów samochodów muszą uwzględniać specyficzne warunki panujące w firmach motoryzacyjnych i brać pod uwagę takie właściwości środowiska jak:
odbicia, załamania i efekty osłonowe (metale, płyny),
materiały absorbujące sygnał (np. włókna węglowe),
materiały zniekształcające sygnał (np. szkło),
wyładowania elektrostatyczne.

Są to tylko niektóre wskazania wynikające z VDA 5500, dlatego żeby poznać wszystkie wymogi znakowania RFID w automotive, warto zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Z czego składa się system RFID dla branży automotive?

Wytyczne VDA 5500 najwięcej uwagi poświęcają znacznikom RFID i ich odpowiednim parametrom, jednak cały system dla poprawnego funkcjonowania wymaga również innych elementów. W jego podstawowy skład wchodzą:
Znaczniki i etykiety RFID (automotive) – mogą to być zarówno tagi przeznaczone na konkretne powierzchnie (np. metal, szkło), jak i etykiety z chipem i możliwością nadrukowania na nich dodatkowych informacji, np. tradycyjnego kodu kreskowego.
Anteny RFID – służą do wysyłania i odbierania sygnału z tagów RFID.
Czytniki RFID – przetwarzają odebrany sygnał na informację, która może być odczytana i dalej przetwarzana. Czytniki RFID stosowane w motoryzacji mogą przybierać postać czytników stacjonarnych (zintegrowanych z antenami) lub mobilnych kolektorów danych.
Drukarki RFID – umożliwiają jednoczesny zadruk powierzchni etykiet RFID oraz zakodowanie informacji w chipie umieszczonym wewnątrz niej. Dzięki drukarkom RFID etykiety są programowane automatycznie co znacznie przyspiesza ich przygotowanie do wykorzystania.

Oprogramowanie zarządzające systemem – odpowiada za gromadzenie i przepływ informacji z czytników oraz przekazuje je do bazy danych w celu dalszego wykorzystania i przetwarzania.

Czasami system RFID może być rozbudowany o dodatkowe elementy, specyficzne dla danego rodzaju produkcji, albo ściśle zintegrowany z elementami automatyki takimi jak czujniki, roboty, kamery i inne.

Zalecana infrastruktura systemu RFID w koncernach motoryzacyjnych

Normy zawarte w VDA 5500 koncentrują się nie tylko na sprecyzowaniu tagów RFID, ale obrazują również zalecany schemat struktury całego systemu. W zamyśle wypracowanych standardów ma on wyglądać jak poniżej.
System RFID w branży motoryzacyjnej według VDA 5500
System jest złożony z dwóch podstawowych elementów:
interfejsu sprzętowego, który przetwarza sygnał odbierany przez czytniki RFID (w tym kolektory mobilne) na informację przesyłaną do bazy danych;

oprogramowania systemowego, dzięki któremu możliwy jest odczyt, wizualizacja i analiza zebranych informacji.

Schematowi wymiany danych opisanemu w dokumencie VDA 5500 odpowiada na przykład rozwiązanie RFID Navigator, którego zastosowanie w motoryzacji można zobrazować w następujący sposób:

System RFID Navigator dla automotive

Ogólna zasada działania systemu RFID w branży motoryzacyjnej sprowadza się do infrastruktury sprzętowej (czytników, anten, tagów, kabli, itd.), odpowiadającej za odczyt i przekaz informacji zakodowanej w tagach (EPCIS) oraz infrastruktury informatycznej (oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie systemowe, system zarządzający), która umożliwia przetworzenie odebranych danych, a także ich analizę czy integrację z innymi systemami IT wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo.

Inteligentna produkcja samochodów dzięki RFID aktualnie i w przyszłości

Chociaż obecnie technologia RFID w branży automotive nie jest jeszcze bezwzględnym wymogiem, to wielu producentów nie czeka z jej wdrożeniem. Działania podejmowane przez największe firmy motoryzacyjne, stowarzyszenia i cały rynek bez wątpienia dążą do jak najszybszego rozpowszechnienia znakowania i identyfikowania wyrobów za pomocą fal radiowych.

Ponadto normy ujęte w VDA 5500 wskazują drogę do tego, aby docelowo tagami RFID znakować nie tylko komponenty, które już są identyfikowalne co do sztuki, ale również wszystkie inne elementy składające się na proces produkcji, takie jak: pojemniki, części zamienne, narzędzia, paczki, czy wysyłki. Wszystko po to, aby móc śledzić nawet najmniejszy element procesu oraz zyskać pełną informację o każdym etapie produkcji w celu na przykład podniesienia jej jakości.

RFID to nie tylko więcej informacji, ale również łatwiejsze zarządzanie nią. Przekłada się to na skrócenie cyklu produkcyjnego oraz wyższą jakość wyrobów końcowych. Właśnie dlatego z roku na rok coraz więcej firm branży automotive inwestuje w tę technologię, dzięki czemu w niedługim czasie stanie się ona powszechnie obowiązującym standardem i wymogiem niezbędnym do funkcjonowania na tym rynku.

Jak znakować procesy i części znacznikami RFID w motoryzacji?

Szukasz informacji o znakowaniu RFID w automotive?
Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wdrożyć system RFID dostosowany do wymagań branży motoryzacyjnej.

Przeczytaj także:

Darmowy ebook

Jak zarządzać procesami firmy z RFID?

Zobacz także

Kategorie

Darmowy e-book 8 schematów wdrożeń RFID

Pobierz e-booka

Zanim opuścisz naszą stronę pobierz bezpłatnego e-booka, w którym znajdziesz 8 sprawdzonych schematów wdrożeń systemów RFID.

Wykorzystaj je w swojej firmie!