Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Weryfikator punktów kontrolnych – mobilna kontrola jakości i bezpieczeństwa

Anteny UHF do systemu RFID Navigator

Weryfikator punktów kontrolnych pomaga przeprowadzać wszelkie kontrole jakości i inspekcje bezpieczeństwa w oparciu o zdefiniowane checklisty bardziej wydajnie i dokładniej niż za pomocą papierowych dokumentów. 

Większość przestojów w produkcji i zwiększone ryzyko wypadków spowodowane jest właśnie brakiem systematycznej kontroli. To trudne, jeśli nie masz do tego oprogramowania. 

Zapomnij o wypadkach i przestojach w produkcji

Dokładna kontrola wrażliwych punktów zwiększy bezpieczeństwo pracy, zmniejszy ryzyko wypadków, przestojów produkcji i kosztów wytworzenia braków. Jest idealną pomocą dla służb BHP oraz działów kontroli jakości i utrzymania ruchu.  

Działa w oparciu o dowolnie definiowane listy kontrolne (check listy) sprzętów i punktów kontroli i pozycji jakie osoba kontrolująca ma zweryfikować.

Ogranicz ryzyko przez mobilną kontrolę punktów krytycznych

Skrócisz czas kontroli nawet o 80% w porównaniu do tradycyjnej inspekcji za pomocą papierowych list kontrolnych (checklisty).

Kierownik nadzorujący, może zdalnie kontrolować pracowników, widzi czy kontrole są przeprowadzane i jakie nieprawidłowości zgłaszają pracownicy.

Wyeliminujesz pomyłki operatora oraz zaniechania obowiązku kontroli. 

Wyeliminujesz niedogodności ręcznego pisania raportów z odbytych kontroli. Wszystkie raporty są elektroniczne i archiwizowane w cyfrowej bazie danych.

Jak wygląda mobilna kontrola sprawności wózka widłowego?

Prosta obsługa list kontrolnych nie utrudnia pracy inspektorom

Twoi pracownicy mają prostą w obsłudze aplikację mobilną do wiarygodnej weryfikacji punktów kontrolnych.
Dzięki możliwości robienia zdjęć, masz zdalny dostęp do dokumentacji fotograficznej stwierdzonych nieprawidłowości.
Aplikację uruchomisz zarówno na profesjonalnych, przemysłowych terminalach magazynowych, jak i na telefonach komórkowych.
Kontrola sprzętu skanowanie czytnikiem

W jednym programie widzisz realizację wszystkich checklist bezpieczeństwa

Łatwo zdefiniujesz wszystkie listy bezpieczeństwa oraz punkty do skontrolowania.
Widzisz na bieżąco statusy skontrolowanych obiektów, dzięki czemu możesz szybko reagować.

Masz wgląd do historii nadzorowanych obiektów oraz pracy osób robiących kontrole.

Nsvigator kartoteka

Zastosowania elektronicznej weryfikacji punktów krytycznych

1

Służby BHP - ogranicz ryzyko wypadków powiązanych z wózkami widłowymi i innymi pojazdami

Szybka, nie zabierająca pracownikom więcej niż kilkadziesiąt sekund weryfikacja newralgicznych punktów pojazdu na początku każdej zmiany poprawia bezpieczeństwo pracy i minimalizuje ryzyko wypadków związanych z niesprawnym sprzętem.

Często kierowcy przekazują sobie pojazdy, naczepy lub ciągniki. Przy każdym takim przekazaniu powinni wykonać kilka czynności kontrolnych dotyczących jego stanu i wyposażenia. Z różnych powodów często nie jest to wykonywane i później rozmywa się odpowiedzialność pomiędzy zdającym, a przejmujący.

Aplikacji uruchomiona na telefonie rozwiązuje ten problem.

Kierowca przejmujący pojazd widzi na ekranie listę czynności które musi wykonać. Miejsca “serwisowe” (do przejrzenia) są oznakowane znacznikami NFC. Po odczytaniu znacznika wprowadza informację czy wszystko jest w porządku, jakie zostały zauważone usterki i robi im zdjęcie. Dzięki temu dyspozytor wie kto i kiedy przejął pojazd, jakie miał uwagi, a serwis natychmiast dostaje powiadomienie jakie prace serwisowe będzie musiał wykonać i może się do tego przygotować.

System można wykorzystać także w sytuacjach niestandardowych takich jak wypadek. Kierowca otwiera odpowiednią check listę i nie musi się obawiać, że o czymś zapomni. Dokumentacja zdjęciowa ułatwi kontakt z firmą ubezpieczeniową.

2

Dział kontroli jakości - kontrola jakości wyrobów i ograniczenie braków produkcji

Regularne kontrole wyrobów minimalizują ryzyko wyprodukowania całej partii braków, strat finansowych i opóźnień w realizacji zleceń.

Dzięki zdefiniowanej checkliście, pracownik produkcji kontroluje wyrób i ustawia status potwierdzający jego stan. Wyroby wadliwe są od razu wykrywane, oznaczane specjalnym statusem i dokumentowane zdjęciami wykonanymi wprost w aplikacji Inspektor. Kierownik produkcji otrzymuje natychmiast powiadomienie na ekranie oraz alert mailowy.

Analiza raportów umożliwia łatwą identyfikację miejsca powstawania braków (linia produkcyjna, maszyna, zmiana, pracownik, itp.), dzięki czemu producent ma możliwość bardzo szybko wyeliminować powód strat finansowych i czasu.

Przykładem jest produkcja betonowych odlewów. Bardzo łatwo tutaj o wadliwy wyrób i wczesne wykrycie źródła problemu ogranicza straty. Dodatkowo użyty do oznakowania wyrobu znacznik, może być użyty na dalszych etapach produkcji, transportu oraz podczas montażu u klienta i rozpatrzeniu incydentów serwisowych.
Przeczytaj o traceability produkcji.

3

Zwiększ skuteczność kontroli bezpieczeństwa materiałów niebezpiecznych

W przemyśle chemicznym, gdzie firmy produkcyjne i dystrybucyjne przechowują i transportują substancje niebezpieczne konieczna jest kontrola zbiorników, obiektów magazynowych i pojazdów w celu wczesnego wykrycia nieprawidłowości.
  • Możliwość sporządzania i archiwizacji dokumentacji cyfrowej i fotograficznej kontrolowanych zbiorników i instalacji.
  • Wyeliminowanie czasochłonnych checklist i raportów w oparciu o dokumentację papierową.
  • Skrócenie czasu pracy i zmniejszenie liczby pomyłek dzięki aplikacji mobielnej i znacznikom RFID.

Jeszcze szybsza weryfikacja punktów krytycznych

Dzięki zastosowaniu znaczników RFID, NFC lub kodów QR do oznakowania kontrolowanego sprzętu lub punktów kontrolnych weryfikacja jest jeszcze szybsza, bezpieczna i przebiega bez pomyłek operatora, o które łatwiej podczas identyfikacji wizualnej.

Skanując odpowiedni znacznik, użytkownik uzyskuje od razu informacje o: numerze identyfikacyjnym sprzętu, nazwie sprzętu, terminie ważności, statusie kontroli. Kierownik nadzorujący swój zespół widzi w swoim programie, czy kontrole są przeprowadzane zgodnie z planem i jakie nieprawidłowości zgłaszają pracownicy. 

Znaczniki RFID mają postać etykiet, plastikowych czipów, linek samozaciskowych lub etykiet, dzięki czemu łatwo dobrać odpowiedni znacznik do konkretnego przedmiotu.

Dzięki przyjaznej aplikacji komputerowej i mobilnej, przeprowadzenie inspekcji jest bardzo łatwe i przyjazne dla użytkownika. Zebrane dane są archiwizowane w bazie danych systemu. Aplikacja potrafi pracować w środowisku przemysłowym, gdzie brak dostępu do Internetu.

Przeprowadzający kontrolę Inspektor, dzięki oznakowaniu wrażliwych punktów znacznikami RFID, korzystaniu z ręcznego czytnika wraz z aplikacją RFID, wybitnie skraca czas pracy przy zwiększonej dokładności i wygodzie.
Prowadzenie takiej samej kontroli opartej o papierowe listy kontrolne jest czasochłonne i niewygodne, a archiwizacja wypełnionych dokumentów uciążliwa. Dzięki cyfryzacji tych czynności, możesz wprowadzić nie angażującą, szczelną weryfikację ważnych punktów i uniknąć na czas możliwych zagrożeń.

Dzięki technologii RFID masz pewność, że wrażliwe punkty są skanowane przez pracowników lub inspektorów, a nie uzupełniane “w ciemno” na koniec zmiany, jak to może mieć miejsce w przypadku zastosowania listy papierowej lub z kodem kreskowym.

Weryfikator punktów kontrolnych RFID oznacza koniec problemów ze wczesnym wykrywaniem braków na produkcji, kontrolą jakości prowadzoną na papierze, nie rzetelnie przeprowadzonym serwisem, kontrolą punktów krytycznych maszyn i urządzeń.

Darmowy e-book 8 schematów wdrożeń RFID

Pobierz e-booka

Zanim opuścisz naszą stronę pobierz bezpłatnego e-booka, w którym znajdziesz 8 sprawdzonych schematów wdrożeń systemów RFID.

Wykorzystaj je w swojej firmie!

Zapytaj o produkt

Wyślij pytanie o dostępność, specyfikację techniczną, zastosowanie lub inne aspekty związane z tym produktem.