Planujesz wdrożyć RFID w swojej firmie? Skorzystaj z Bonu na cyfryzację. Złóż wniosek do 20 października 2021. Sprawdź szczegóły dofinansowania »

Organizacja wewnątrzzakładowego ruchu wózków widłowych z wykorzystaniem RFID

Anteny UHF do systemu RFID Navigator
Wózki widłowe są nieodłącznym elementem każdego magazynu, hali produkcyjnej, czy sklepu wielkopowierzchniowego. Odgrywają istotną rolę w logistyce wewnętrznej, ale mogą stanowić zagrożenie dla osób poruszających się pieszo, zwłaszcza gdy korzystają z tych samych dróg zakładowych, co reszta pracowników.W wielu sytuacjach niemożliwe jest wydzielenie zupełnie osobnych szlaków komunikacyjnych, dlatego stosuje się różnego rodzaju oznaczenia poziome takie jak linie i znaki, aby uniknąć kolizji i wypadków w pracy. Firmy produkcyjne bardzo często sięgają również po słupki i barierki ochronne. Niestety wszystkie te standardowe zabezpieczenia wielu przypadkach są zawodne, ponieważ albo nie chronią w pełni pracowników, albo stanowią duże utrudnienia w poruszaniu się, zarówno dla nich, jak i operatorów wózków widłowych.

Jakie są problemy ruchu wewnątrzzakładowego na hali produkcyjnej?

Korzystanie z tych samych szlaków komunikacyjnych zwiększa ryzyko kolizji i prowadzi do wypadków z udziałem wózków widłowych na halach produkcyjnych i w magazynach. Prędkość poruszania się wózków jest często niedostosowana do sytuacji lub miejsca. Pracownicy dokonują wtargnięć do stref nieprzeznaczonych dla ruchu osobowego. Na domiar złego czasami powstają nawet zatory komunikacyjne. To wszystko przekłada się na niską wydajność wewnętrznych procesów logistycznych.Źródeł tych problemów jest wiele, jednak praktyka wskazuje na kilka najczęstszych:
  • Ograniczona widoczność operatora wózka widłowego – nawet doskonale przeszkolony operator nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji i dostrzec osób, które nagle wkraczają na linię jazdy wózka, gdy ten przewozi dużą ilość towaru.
  • Pośpiech i duże tempo pracy – niestety w zachowaniu ostrożności nie pomagają wysokie tempo pracy i presja narzucanych norm produkcyjnych, które nierzadko bywają wyśrubowane do granic możliwości.
  • Użytkowanie tych samych ciągów komunikacyjnych – korzystania z tych samych dróg zarówno przez wózki widłowe, jak i pracowników rzadko kiedy można uniknąć, dlatego należy stosować szczególne zabezpieczenia, które ograniczą ryzyko wypadku.
  • Niesłyszalność wózków widłowych – trzeba pamiętać, że w warunkach przemysłowych i magazynowych występuje znaczna ilość innych dźwięków (szumy, praca maszyn, sygnały itp.), a więc hałas, który skutecznie zagłusza cichy wózek widłowy.

System detekcji wózków widłowych w strefie dostępu

Jednym ze skuteczniejszych sposobów minimalizacji ryzyka wypadków na hali produkcyjnej z udziałem wózków widłowych jest zastosowanie systemu RFID, który automatycznie pokieruje ruchem wewnątrzzakładowym.Działanie systemu detekcji wózków opiera się na wykorzystaniu technologii RFID, która automatyzuje organizację ruchu na hali produkcyjnej. W praktyce system taki może składać się z:
  • automatycznie podnoszonej bramy lub szlabanu,
  • barierek ochronnych,
  • strefy dostępu, do której można wejść lub wjechać tylko w określonych warunkach czasowo-sytuacyjnych.
Tagi i czynniki RFID rozmieszczone w strefie dostępu wysyłają odpowiednie komunikaty, które porządkują ruch osób i wózków widłowych. Dla przykładu zobrazowano poniżej wycinek hali, gdzie zainstalowany szlaban uniemożliwia wjazd wózka w strefę, w której mogłoby dojść do wypadku.
Schemat wewnątrzzakładowej organizacji ruchu
Strefa dostępu w zakładzie produkcyjnym
W sytuacji gdy w strefie dostępu przebywa pracownik, szlaban pozostaje zamknięty, dlatego operator wózka nie ma możliwości wjazdu do niej i przypadkowego potrącenia osoby pieszej. W przedstawionej sytuacji pierwszeństwo ma osoba piesza. Jeśli strefa pozostaje pusta, tagi i czytniki RFID wysyłają odpowiednie sygnały i szlaban zostaje automatycznie uniesiony. Wózek widłowy może wtedy bez przeszkód wjechać w strefę i dotrzeć do celu. Zasada działania jest w tym przypadku bardzo podobna jak systemy parkingowe lub portiernia z automatyzacją wjazdu i wyjazdu samochodów. Dodatkowym elementem jest wspólnie sterowana sygnalizacja świetlna lub świetlno – dźwiękowa dodatkowo wpływająca na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Korzyści z organizacji ruchu wewnątrzzakładowego z wykorzystaniem RFID

Sterowanie ruchem osób i wózków widłowych w zakładzie produkcyjnym poprzez systemy RFID zwiększa bezpieczeństwo. To przede wszystkim praca w bezpiecznych warunkach, zgodna z zasadami BHP, powinna być kluczowym celem kontroli ruchu w zakładzie.Technologia RFID wspierająca monitoring ruchu i jego bezpieczeństwo wpływa pozytywnie także na wydajność procesów. Systemy detekcji wózków, strefy dostępu, czy automatycznego ograniczania prędkości poruszania się są przez nas projektowane i wdrażane mając na uwadze poprawę realizację procesów logistycznych. Automatyzacja procesów wymiernie przyspiesza komunikację i ruch na zakładzie.Efektem bezpiecznej i sprawnej organizacji ruchu na produkcji są także duże oszczędności. Przedsiębiorstwo zapewniające komfort i bezpieczeństwo pracy swoim pracownikom nie musi obawiać się pozwów o wysokie odszkodowania z tytułu wypadków. Ponadto zwiększona wydajność procesów pozwala realizować więcej czynności w tym samym czasie, co wpływa ostatecznie na bieżące rezultaty i końcowy wynik ekonomiczny.

RFID w służbie bezpiecznego ruchu wózków widłowych

Ograniczanie wypadków z udziałem wózków widłowych to ważne zagadnienie nie tylko w obszarze magazynów, ale również produkcji. Coraz więcej firm sięga po nowoczesną technologię RFID, która jest skutecznym sposobem zwiększenia bezpieczeństwa w zakładzie. Jej funkcjonalność i możliwości pozwalają nie tylko zredukować liczbę wypadków, ale również poprawić wydajność procesów, sprawność ruchu wewnątrzzakładowego i przełożyć się ostatecznie na lepszy wynik finansowy.

Chcesz lepiej poznać technologię RFID?

Pobierz bezpłatnego e-booka o zastosowaniach RFID lub skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej o korzyściach i zasadach wdrożenia takiego systemu.

Zarządzanie zasobami z RFID - przydatne artykuły i linki

Darmowy e-book 8 schematów wdrożeń RFID

Pobierz e-booka

Zanim opuścisz naszą stronę pobierz bezpłatnego e-booka, w którym znajdziesz 8 sprawdzonych schematów wdrożeń systemów RFID.

Wykorzystaj je w swojej firmie!

Zapytaj o produkt

Wyślij pytanie o dostępność, specyfikację techniczną, zastosowanie lub inne aspekty związane z tym produktem.